Televízia CENTRAL
Image default

Správy: Spravodajstvo 7.10.2023

Výsledky kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom spoločnosti Nitrianska investičná, poukázali na veľké množstvo nedostatkov

Mestská polícia predložila primátorovi mesta požiadavky na zabezpečenie činnosti jej fungovania aj s vyčíslením jej nákladov.

Podobné Príspevky

Správy: Spravodajstvo 12.11.2023

produkcia

Správy: Spravodajstvo zo 4.11.2023

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 29.10.2023

produkcia

Spravy: Spravodajstvo z 12.10.2023

produkcia

Spravy: Spravodajstvo z 1.10.2023

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 25.septembra 2023

produkcia