Televízia CENTRAL
Image default

Správy: 2. 9. 2021

  1. Názov: UKF otvára nový študentský domov
    Headline: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre privíta svojich študentov v novom akademickom roku novou možnosťou ubytovania, internátom Brezový háj. Slovenský vodohospodársky podnik sa rozhodol pri rieke Nitra vybudovať nový ochranný múr. Zberný dvor v areáli Kartuša bude náhradou za zrušenú alternatívu, ktorá sa nachádzala v minulosti na Tehelnej ulici.

Zahlásenie: Stará budova bývalého mestského úradu nepovšimnute stála šesť rokov bez výhľadu na ďalšiu budúcnosť. Univerzita Konštantína Filozofa využila schátrané priestory a vytvorila tak nový domov pre študentov, ktorých žiadosti o miesto boli z kapacitných dôvodov dosiaľ zamietnuté. Názov: Opravy múru pri rieke Nitra budú protipovodňovým opatrením

Výstrahy pred povodňami v poslednom období tvoria skutočnú hrozbu nielen pre obyvateľov Nitry. Preliatiu koryta rieky Nitra má zabrániť nový ochranný múr v úseku od mosta na Sihoti až po stavbu Promenada living park

Otvorenie zberného dvora na Cabajskej

Zahlásenie: Nové bytové a domové výstavby znamenajú aj zvýšené množstvo odpadu v meste. Nitrianske komunálne služby ponúkajú od 2. septembra obyvateľom možnosť odovzdať zložky komunálneho odpadu na ďalšom zbernom dvore, na Cabajskej ulici.

Podobné Príspevky

Správy – 28. 2. 2023

Lukas Gregus

Správy – 20. 2. 2023

Lukas Gregus

Správa: FC Nitra žiada o vysporiadanie majetku

Lukas Gregus

Správa: Poslanci kritizujú noviny mesta Nitra

Lukas Gregus

Správa: Daň pre prevádzkovateľov kolobežiek

Lukas Gregus

Správy – 25. 1. 2023

Lukas Gregus