Televízia CENTRAL
Image default

SPRÁVA: Žlté polia: Záťaž alebo prínos?

Repka je tradičnou plodinou na našich poliach a má významné postavenie v celosvetovej výrobe olejnín. Ak repka kvitne na našich poliach, je neprehliadnuteľná. Pestuje sa ako kultúrna plodina už tisíce rokov najmä za účelom produkcie potravinárskeho oleja ale aj ako prímes do biopalív. Jej pestovanie v našej krajine podlieha verejnej kritike a kolujú o jej význame v poľnohospodárstve negatívne a často aj nepravdivé informácie v súvislosti s masívnym úhynom včiel aj či nadmerným vysušovaním pôdy .

Podobné Príspevky

Správy: 29. 4. 2023

Lukas Gregus

Správy – 28. 2. 2023

Lukas Gregus

Správy – 20. 2. 2023

Lukas Gregus

Správa: FC Nitra žiada o vysporiadanie majetku

Lukas Gregus

Správa: Poslanci kritizujú noviny mesta Nitra

Lukas Gregus

Správa: Daň pre prevádzkovateľov kolobežiek

Lukas Gregus