Televízia CENTRAL
Image default

SPRÁVA: Žime zdravo

Správne fungovanie ľudského organizmu je podmienené viacerými faktormi. Podpora efektívnych spôsobov prevencie je však jedným zo základov dosiahnutia dobrých výsledkov.  Aj z toho dôvodu pripravila Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre poradenské aktivity zamerané práve na zdravie. Študenti, pedagógovia, ale aj široká verejnosť si tak mohli dať zmerať tlak krvi, hladinu cukru či cholesterolu.

Podobné Príspevky

Správy: 29. 4. 2023

Lukas Gregus

Správy – 28. 2. 2023

Lukas Gregus

Správy – 20. 2. 2023

Lukas Gregus

Správa: FC Nitra žiada o vysporiadanie majetku

Lukas Gregus

Správa: Poslanci kritizujú noviny mesta Nitra

Lukas Gregus

Správa: Daň pre prevádzkovateľov kolobežiek

Lukas Gregus