Televízia CENTRAL
Image default

SPRÁVA :Zachráni viac ľudských životov

V rámci celoslovenského programu obnovy rádioterapeutických pracovísk na Slovensku došlo k modernizácii a výmene technológie aj vo Fakultnej Nemocnici Nitra. Modernizácia zahrňuje predovšetkým výmenu lineárneho urýchľovača za modernejší typ VersaHD™, ktorý patrí do najvyššej triedy a tým zaraďuje pracovisko rádioterapie v Nitre medzi špičkovo vybavené z celosvetového hľadiska. Na odovzdávaní tohto nového prístroja bola aj ministerka zdravotníctva.

Podobné Príspevky

Správy: Spravodajstvo 12.11.2023

produkcia

Správy: Spravodajstvo zo 4.11.2023

produkcia

Správy: Spravodajstvo z 29.10.2023

produkcia

Spravy: Spravodajstvo z 12.10.2023

produkcia

Správy: Spravodajstvo 7.10.2023

produkcia

Spravy: Spravodajstvo z 1.10.2023

produkcia