Televízia CENTRAL
Image default

Správa: Nové miesta v materských školách

Vďaka podpore Európskej únie a projektom, do ktorých sa zapojilo osemnásť žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v Nitrianskom kraji, bude predprimárne vzdelávanie umožnené aj tým, ktorých žiadostiam dosiaľ nebolo vyhovené.

Podobné Príspevky

Správy – 28. 2. 2023

Lukas Gregus

Správy – 20. 2. 2023

Lukas Gregus

Správa: FC Nitra žiada o vysporiadanie majetku

Lukas Gregus

Správa: Poslanci kritizujú noviny mesta Nitra

Lukas Gregus

Správa: Daň pre prevádzkovateľov kolobežiek

Lukas Gregus

Správy – 25. 1. 2023

Lukas Gregus