Televízia CENTRAL
Image default

Správa: Ako jazdiť v kruhovom objazde

Kruhové objazdy na Štúrovej ulici a pod Zoborom patria medzi kritické miesta v Nitre, ktoré doposiaľ nie sú riešené. Na oboch uvedených okružných križovatkách dochádza častejšie ku škodovým udalostiam než k nehodám.Škodové udalosti sa do štatistiky polície nezapočítávajú. Podľa polície sú obe okružné križovatky riadne a zrozumiteľne označené značením, takisto stavebno- technický stav vozovky je bez závad. Nedisciplinovanost a neznalosť zákona vodičov sú podľa nich hlavnou príčinou týchto skodových udalostí.

Podobné Príspevky

Správa: Pionier Cup v Zbehoch

Lukas Gregus

Správa: Nové miesta v materských školách

Lukas Gregus

Správa: Noční bežci

Lukas Gregus

Správy: 2. 9. 2021

Lukas Gregus

Správy: 18. 8. 2021

Lukas Gregus

Správy – 28. 7. 2021

Lukas Gregus