Televízia CENTRAL
Image default

REGIÓN: Žiaci objavovali a bádali

Na pôde topoľčianskeho gymnázia sa uskutočnila súťažná prehliadka nadania a bádateľskej činnosti žiakov v podobe prezentácie žiackych vedeckých prác pod názvom Žiacke vedecké sympózium. Podujatie pripravilo gymnázium v spolupráci s mestom Topoľčany a základnými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Podobné Príspevky

REGIÓN: Trendy v zdobení tort a zákuskov

Katarína Grófová

REGIÓN: Monodrámy očami Milky Zimkovej

Katarína Grófová

REGIÓN: Otužilci v Nitre prekonali rekord

Katarína Grófová

REGIÓN: Mandaly ako súčasť života

Katarína Grófová

REGIÓN: Novoročný ples v Topoľčanoch

Katarína Grófová

REGIÓN: Úrad pre verejné obstarávanie na pôde TSK

Katarína Grófová