Televízia CENTRAL
Image default

Región: Týždeň vedy a techniky


UKF v Nitre sa aj tento rok zapojila do Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Cieľom podujatia je práve propagácia a popularizácia vedy a techniky. Podujatie má vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín a informovať verejnosť o poznatkoch, ktoré nám veda prináša.

Podobné Príspevky

Región: Netradičný odber krvi v Topoľčanoch

produkcia

Región: Spolupráca krajov Českej a Slovenskej republiky

produkcia

Región: ZUŠ Ladislava Mokrého oslavuje výročie

produkcia

Región: Stavebné práce na hokejovej akadémii finišujú

produkcia

Región: Imatrikulácia Univerzity tretieho veku v Topoľčanoch

produkcia

Región: Život je matematika okolo nás

produkcia