Televízia CENTRAL
Image default

Región: Stanovisko k porušeniu finančnej disciplíny kreatívneho inštitútu

Na VI. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho kraja boli poslanci

informovaní o výsledku kontrol vykonaných v neziskovej organizácii

Kreatívny inštitút Trenčín, založenej mestom Trenčín a Trenčianskym

samosprávnym krajom

Podobné Príspevky

Región: Netradičný odber krvi v Topoľčanoch

produkcia

Región: Spolupráca krajov Českej a Slovenskej republiky

produkcia

Región: ZUŠ Ladislava Mokrého oslavuje výročie

produkcia

Región: Stavebné práce na hokejovej akadémii finišujú

produkcia

Región: Týždeň vedy a techniky

produkcia

Región: Imatrikulácia Univerzity tretieho veku v Topoľčanoch

produkcia