Televízia CENTRAL
Image default

REGIÓN: Mandaly ako súčasť života

V dnešnej spoločnosti sú pre väčšinu ľudí materiálne veci na prvom mieste. No stále sa však nájdu aj ľudia, pre ktorých je práve duchovná stránka života oveľa dôležitejšia. A práve duchovnú silu môže človek získať aj napríklad prostredníctvom mandál, ktoré svojím vyžarovaním dokážu pôsobiť na zdravie či na ľúbostný život ľudí. 

Podobné Príspevky

REGIÓN: Modernizácie v Myjavskej nemocnici

Katarína Grófová

REGIÓN: Uhrovská fašiangová zabíjačka

Katarína Grófová

REGIÓN: Obnova manželských sľubov

Katarína Grófová

REGIÓN: Boli naozaj iní?

Katarína Grófová

REGIÓN: Koreniny ako ich nepoznáme

Katarína Grófová

REGIÓN: Dišputy aj o zneužívaní v cirkvi

Katarína Grófová