Televízia CENTRAL
Image default

Región: Investície do centier sociálnej starostlivosti

Koncom augusta župan Trenčianskeho kraja v rámci kontrolného dňa navštívil niektoré sociálne zariadenia, v ktorých prebiehajú, alebo boli ukončené investičné akcie. Prvým z navštívených bolo centrum sociálnych služieb Nádej v Dolnom Lieskove. Tu prebieha rekonštrukcia kotolne a vzduchotechniky.

Podobné Príspevky

Región: Nová športová hala v Topoľčanoch

Lukas Gregus

Región: 83. Výročie mesta Partizánske

Lukas Gregus

Región: Festival dychových hudieb v Hradišti

Lukas Gregus

Región: Špičkové odd. intenzívnej starostlivosti v Myjave

Lukas Gregus

Región: Rekonštrukcie ciest v TSK pokračujú

Lukas Gregus

Región: Nový školský rok v N. Meste Nad Váhom

Lukas Gregus