Televízia CENTRAL
Image default

Región: Imatrikulácia Univerzity tretieho veku v Topoľčanoch


Zasadačka mestského úradu v Topoľčanoch sa na jeden deň premenila na vysokoškolskú aulu. V sále mestského zastupiteľstva zložili svoje študentské sľuby poslucháči Univerzity tretieho veku, ktorú odborne zastrešuje Ekonomická univerzita v Bratislave a Fakulta podnikového manažmentu

Podobné Príspevky

Región: Netradičný odber krvi v Topoľčanoch

produkcia

Región: Spolupráca krajov Českej a Slovenskej republiky

produkcia

Región: ZUŠ Ladislava Mokrého oslavuje výročie

produkcia

Región: Stavebné práce na hokejovej akadémii finišujú

produkcia

Región: Týždeň vedy a techniky

produkcia

Región: Život je matematika okolo nás

produkcia