Televízia CENTRAL
Image default

Región: DOD v kňazskom seminári

Dňa 29.apríla sa uskutočnil v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre deň otvorených dverí. Návštevníci sa mohli v tento deň pozrieť, ako vyzerá seminár zvnútra a mohli nahliadnuť do života bohoslovcov zblízka.

Podobné Príspevky

Región: Netradičný odber krvi v Topoľčanoch

produkcia

Región: Spolupráca krajov Českej a Slovenskej republiky

produkcia

Región: ZUŠ Ladislava Mokrého oslavuje výročie

produkcia

Región: Stavebné práce na hokejovej akadémii finišujú

produkcia

Región: Týždeň vedy a techniky

produkcia

Región: Imatrikulácia Univerzity tretieho veku v Topoľčanoch

produkcia