Televízia CENTRAL
Image default

Región: Diagnostické centrum z prostriedkov TSK

V novo vybudovanom pavilóne Považsko-Bystrickej nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskej župy vyrástlo moderné Centrum diagnostiky. To prináša výhody nielen pre pacientov, ale aj pre samotnú nemocnicu. Prejaví sa to v kvalitnejšom diagnostickom procese, kratšími čakacími lehotami na vyšetrenie, aj zlepšením ich dostupnosti.

Podobné Príspevky

Región: Čitateľský maratón chce pritiahnuť deti a mládež

Lukas Gregus

Región: Odhalené kosti zvierat z minulosti

Lukas Gregus

Región: Interaktívna beseda o čítaní s pesničkami

Lukas Gregus

Región: Kniežacie dni zožali veľký úspech

Lukas Gregus

Región: Medzinárodná výstava psov 2022

Lukas Gregus

Región: Súťaž v kosení ručnou kosou

Lukas Gregus