Televízia CENTRAL
Image default

Región: Chemická olympiáda v Novákoch

V dňoch od 9. do 11 marca sa na strednej odbornej škole v Novákoch konal 58. ročník celoštátnej chemickej olympiády. Je to predmetová súťaž žiakov základných a stredných škôl organizovaná ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. Súťaž sa usporadúva každoročne a člení sa podľa náročnosti do kategórií, v ktorých prebieha postupová súťaž stupňovaná v rámci súťažných kôl.

Podobné Príspevky

Región: Autosalón Nitra 2023

produkcia

Región: Medokvet

produkcia

Región: Ďalšia technika pre cestárov TSK

produkcia

Región: Stanovisko k porušeniu finančnej disciplíny kreatívneho inštitútu

produkcia

Región: Ponitrianske múzeum má nového maskota

produkcia

Región: Darujem ti tulipán

produkcia