Televízia CENTRAL
Image default

Región: Chemická olympiáda v Novákoch

V dňoch od 9. do 11 marca sa na strednej odbornej škole v Novákoch konal 58. ročník celoštátnej chemickej olympiády. Je to predmetová súťaž žiakov základných a stredných škôl organizovaná ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. Súťaž sa usporadúva každoročne a člení sa podľa náročnosti do kategórií, v ktorých prebieha postupová súťaž stupňovaná v rámci súťažných kôl.

Podobné Príspevky

Región: Seniori sa učia pracovať s počítačom

Lukas Gregus

Región: Premiéra inscenácie Nevesta alebo zdá sa, že hrmí

Lukas Gregus

Región: Novinky z knižnice

Lukas Gregus

Región: Otužilci zo Slovenska sa zimy neboja

Lukas Gregus

Región: Príprava študentov pre prax

Lukas Gregus

Región: Župan na kontrole investičných akcií

Lukas Gregus