Oslava jubilea patrí medzi významné a nezabudnuteľné udalosti v živote, ale i v existencii každej inštitúcie. Významné 65. výročie svojho vzniku oslávila 10. októbra Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. 

Čítať ďalej...

Práca profesionálnych hasičov nespočíva len v hasení rozsiahlych či menej rozsiahlych požiarov, ale i zachraňovaní životov takmer pri každej dopravnej nehode či pomáhaní pri rôznych živelných pohromách a ekologických haváriách.Hasiči zo Slovenska,Českej republiky i Maďarska sa zišli v meste pod Zoborom, aby si zmerali sily na už v poradí 9. ročníku Majstrovstiev Slovenskej republiky vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel.

Čítať ďalej...

Na slávnostnom stretnutí v modernom,architektonickom skvoste v Dome umenia v Piešťanoch predstavili svoju komornú maliarsku tvorbu mladí výtvarníci a pedagógovia, protagonisti zo  Základnej umeleckej školy v Topoľčanoch. Názov výstavy sa niesol v znamení Con Amore.

Čítať ďalej...
Životné jubileum je vždy významnou udalosťou v živote človeka  a zároveň poobhliadnutím sa spätne za seba, ale i hodnotením výsledkov svojej tvorivej duševnej práce. K takémuto hodnoteniu dospel aj jubilujúci autor, nitriansky rodák, akademický maliar Daniel Bidelnica. 
Čítať ďalej...

Heligonka ako jeden z najobľúbenejších ľudových nástrojov je nádherným odkazom predkov, dychom histórie ale i dušou ľudových piesni. Heligonkári z celého Slovenska sa rozhodli tento dlhodobo zaznávaný nástroj oživiť a prispieť k jeho zachovaniu pre ďalšie generácie a stretli sa na už v poradí 4. ročníku podujatia Heligonkári na Podzoborí. 

Čítať ďalej...
Mesiac október už tradične patrí k obdobiam usporadúvania Veľkého topoľčianskeho jarmoku, ktorý naväzuje na tradíciu jarmokov, ktoré sa v Topoľčanoch organizovali už od stredoveku. Námestie Milana Rastislava Štefánika sa už po 21. krát zaplnilo jarmočníkmi. 
Čítať ďalej...

Mesiac október nám pripomína, že je to mesiac úcty k starším.  Pri tejto príležitosti sa aj v obci Uhrovec rozhodli vzdať úctu týmto ľudom. Úctu tým, ktorí čestne a svedomito pracovali, aby svojim deťom dopriali čo najviac.

Čítať ďalej...

Senior klub  Ľ. Fullu v Topoľčanoch oslavuje dvadsiate výročie svojho vzniku.

Čítať ďalej...

Jeseň v Nitre praje všetkým priaznivcom vážnej hudby, ktorí si počas ôsmich októbrových podvečerov môžu vychutnať koncerty v rámci tradičného podujatia Nitrianska hudobná jeseň, ktorú organizuje Mesto Nitra v spolupráci so Súkromným konzervatóriom v Nitre. 

Čítať ďalej...

4. ročník Dňa otvorených dverí Trenčianskeho samosprávneho kraja privítal svojich návštevníkov už pred vstupom do budovy.

Čítať ďalej...