Písomné pramene či hmotné pamiatky, ktoré sa zachovali, nesú informácie o spôsobe života v minulosti a významných historických udalostiach. Jedným z takýchto dokladov sú aj mince, z ktorých každá z nich prezentuje svoj príbeh v priestoroch Ponitrianskeho múzea.

Čítať ďalej...

Ctiť si tých, ktorí v minulosti tvorili a budovali mesto považuje mesto Partizánske za nesmierne dôležité a preto od roku 2011 raz v roku zasadá slávnostné mestské zastupiteľstvo pri príležitosti udelenia Verejných uznaní občanom mesta Partizánske. 

Čítať ďalej...
Mesto Topoľčany sa rozhodlo pripomenúť si staré bábkarské časy a za spolupráce s Nitrianskym samosprávnym krajom, Tribečským múzeom v Topoľčanoch a Literárnym a hudobným múzeom v Banskej Bystrici pripravili prezentáciu slovenskej bábkovej tvorby 80-tych rokov 20. storočia. 
Čítať ďalej...
Už v poradí 45. ročník celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2017 priniesol množstvo zaujímavých fotografií z dielne talentovaných amatérskych fotografov. 
Čítať ďalej...

NSK pozval študentov so stredných škol v jeho pôsobnosti na workshop s témou klimatické zmeny v našom regióne. Kedže mochovská jadrová elektráreň disponuje vzdelávacím centrom Energoland, bolo logické že študenti sa stretli práve tam.

Čítať ďalej...

Nemocnica Levice sa už začlenila do takzvaného západného klastra, ktorý združil Nemocnicu Zlaté Moravce, Nemocnicu Levice a Všeobecnú nemocnicu Komárno. Prvým výsledkom tohto projektu je aj nový rádiologický pristroj, ktorý si za prítomnosti zástupcov kraja nemocnica prevzala.

Čítať ďalej...
Do priestorov topoľčianskej mestskej galérie zavítal so svojou tvorbou známy slovenský umelec Pavol Hammel. 
Čítať ďalej...

Klobfest je festival spájajúci tradície dvoch národností našich rodičov a prarodičov v ručnej výrobe mäsových výrobkov, bohatý kultúrny program a gurmánske gastrozážitky a tiež oslavu dňa tekvice prostredníctvom umenia. Cieľom tohto festivalu je prezentovanie tradičnej ručnej výroby klobás.

Čítať ďalej...
Obec Dolné Vestenice, ktorá je jadrom gumárenského priemyslu v regióne sa potýka s problémom vysokej dopravnej zaťaženosti obce. Za cieľom vyriešiť túto neúnosnú situáciu a odbremeniť obecnú komunikáciu sa uskutočnilo pracovné stretnutie starostky obce s ministrom hospodárstva SR Petrom Žigom a predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslavom Baškom. 
Čítať ďalej...
Mesto Topoľčany s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja pripravilo umeleckú prehliadku detí z materských škôl. Talentmánia...hľadá sa talent je podujatím, ktoré dáva priestor na prezentáciu malým talentovaným tanečníkom, hudobníkom, hercom či spevákom. 
Čítať ďalej...