Topoľčianski seniori opäť dokázali, že si mienia udržať prednosti mladosti a zišli sa v hojnom počte v Dome kultúry v Topoľčanoch na podujatí, ktoré sa konalo pri príležitosti oslavy mesiaca úcty k starším. 
Čítať ďalej...

Veľká sála Kaštieľa Mojmírovce privítala domácich i zahraničných chirurgov na tradičnom chirurgickom odbornom podujatí nazvanom Koloproktologický deň, ktorý sa v Nitre konal už po 10-ty raz a zároveň bol spojený s 22. ročníkom Nitrianskeho chirurgického dňa. 

Čítať ďalej...
Do známeho kúpeľného mestečka Piešťany zavítala Základná umelecká škola Ladislava Mokrého z Topoľčian. Svojimi kresbami sa rozhodli spríjemniť pobyt deťom s reumatickými ochoreniami v Národnom ústave reumatických chorôb.Projekt "Deti deťom" je o tom, aby zdravé deti strávili zmysluplne svoj čas a pomohli tým,ktorí to potrebujú.
Čítať ďalej...

Po úspešných šiestich ročníkoch usporiadali organizátori siedmy ročník ochutnávky vín s názvom Topoľčianska koštovka 2017. 

Čítať ďalej...

V obci Kanianka boli odovzdané ceny starostu za vzornú reprezentáciu obce doma i v zahraničí. 

Čítať ďalej...

V Bojniciach podpísali zástupcovia miest a obcí memorandum o spolupráci pri výstavbe cyklotrasy na hornej Nitre.

Čítať ďalej...

V obci Zemianske Kostoľany sa konal 19. ročník regionálnej prehliadky voľnočasových aktivít seniorov. 

Čítať ďalej...
Pacienti, ktorí budú v Nemocnici s poliklinikou na Myjave v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja potrebovať zdravotnícku starostlivosť na RTG oddelení, budú vyšetrení odteraz  kvalitnejšie i zdravšie prostredníctvom nového  RTG prístroja a mamografu.
Čítať ďalej...

V Trenčianskom kraji otvorili prvé špecializované zariadenie pre ľudí s diagnózou autizmus. Stavebné práce na  zariadení  začali v druhej polovici minulého roka. Po 14 mesiacoch intenzívnych stavebných prác má Trenčiansky kraj prvé špecializované zariadenie tohto druhu, ktoré sa stane domovom pre 30 ľudí postihnutých autizmom, ktorí ukončili povinnú školskú dochádzku.

Čítať ďalej...

Čaro zrelosti je podujatím,ktoré obec poriada pravidelne v rámci mesiaca úcty k starším. Je to čas, kedy by sme mali poďakovať všetkým tým, ktorí pre spoločnosť odviedli kus práce. Preto sa vedenie obce Žemberovce v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom rozhodlo pripraviť pre seniorov slávnosť, počas ktorej sa mohli oslávenci  stretnút, porozprávať a zmierniť starosti bežného života.

Čítať ďalej...