Nitrianska hudobná jar v obnovenej podobe má ambíciu byť priestorom pre prezentáciu vážnej hudby v širokom meradle – od detských talentov, nadaných študentov konzervatórií až po profesionálne hudobné telesá. Súčasťou spomínaného podujatia je aj festival mladých umelcov.
Čítať ďalej...
Veľkonočné sviatky nám klopú na dvere a pre nás všetkých je tento sviatok spojený s vodou, korbáčmi a maľovanými vajíčkami. Mesto Topoľčany usporiadalo už po deviatykrát v Galérii mesta Topoľčany tematické podujatie "Veľká noc v ľudových tradíciách".
Čítať ďalej...
V zasadacej miestnosti Mestského úradu v Topoľčanoch sa konalo slávnostné vyhlásenie a ocenenie najúspešnejších športovcov mesta Topoľčany za rok 2016. Vyhodnotenie prebiehalo v nasledujúcich kategóriách: jednotlivci juniori, jednotlivci seniori, kolektívy juniori, kolektívy seniori, Združenie technických a športových činností a kategória tréner. Nechýbala ani čestná cena za celoživotný prínos v oblasti športu. 
Čítať ďalej...

Je to už 72 rokov čo sa mesto Topoľčany stalo slobodným. Hoci odvtedy uplynulo veľa času, stále je to príležitosť nielen pre verejných predstaviteľov mesta a pre obyvateľov, si tieto udalosti pripomenúť.

Čítať ďalej...

Nie sú profesionáli, no ich umelecké vystúpenia majú v sebe odhodlanie a túžbu niečo dokázať. Deti z detských domovov aj tento rok vystúpili na Najmilšom koncerte roka spoločnosti Úsmev ako dar.

Čítať ďalej...

Pri príležitosti 72. výročia oslobodenia mesta Partizánske na Námestí SNP prebiehali oslavy. Oslavy oslobodenia otvorilo slávnostné zhromaždenie občianskej verejnosti a hostí a následne Pietny akt kladenia vencov k Pomníku padlým hrdinom SNP v Partizánskom.

Čítať ďalej...

Igor Cvacho maliar, grafik, ilustrátor, dizajnér a pesničkár na slovenskú výtvarnú scénu vstúpil v 90. rokoch 20. storočia ako mladý, ambiciózny grafik. Dokonalá kresebnosť v grafických prácach v danom období bola orientovaná na archetyp, symbol, znak. Adekvátnymi charakteristikami Cvachovho výtvarného prejavu sú humanita a poznanie bytia.

Čítať ďalej...
Krajské osvetové stredisko v Nitre v spolupráci s mestom zorganizovalo po 3-tí krát festival amatérskeho divadla, ktorý sa uskutočnil v kultúrnom dome v Párovských hájoch. Na festivale, ktorý mal regionálny charakter, sme mali možnosť vidieť šesť divadelných súborov z Nitry a okolia. 
Čítať ďalej...
Združenie Storm v tomto roku zorganizovalo už tradične po 15-ty krát zber odhodených použitých injekčných striekačiek z verejných priestranstiev v Nitre. Súčasťou tohto jubilejného zberu boli tiež preventívne prednášky pre obyvateľov či organizácie s názvom “Chránim seba = chránim iných. Bezpečná likvidácia injekčného materiálu“.
Čítať ďalej...
V priestoroch Ponitrianskeho múzea slávnostné fanfáry halali otvorili 31. ročník výstavy „Trofeje poľovnej zveri“. Táto výstava prezentuje výsledky chovateľskej práce poľovníkov v pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory v Nitre. 
Čítať ďalej...