Je to už 72 rokov čo sa mesto Topoľčany stalo slobodným. Hoci odvtedy uplynulo veľa času, stále je to príležitosť nielen pre verejných predstaviteľov mesta a pre obyvateľov, si tieto udalosti pripomenúť.

Čítať ďalej...

Nie sú profesionáli, no ich umelecké vystúpenia majú v sebe odhodlanie a túžbu niečo dokázať. Deti z detských domovov aj tento rok vystúpili na Najmilšom koncerte roka spoločnosti Úsmev ako dar.

Čítať ďalej...

Pri príležitosti 72. výročia oslobodenia mesta Partizánske na Námestí SNP prebiehali oslavy. Oslavy oslobodenia otvorilo slávnostné zhromaždenie občianskej verejnosti a hostí a následne Pietny akt kladenia vencov k Pomníku padlým hrdinom SNP v Partizánskom.

Čítať ďalej...

Igor Cvacho maliar, grafik, ilustrátor, dizajnér a pesničkár na slovenskú výtvarnú scénu vstúpil v 90. rokoch 20. storočia ako mladý, ambiciózny grafik. Dokonalá kresebnosť v grafických prácach v danom období bola orientovaná na archetyp, symbol, znak. Adekvátnymi charakteristikami Cvachovho výtvarného prejavu sú humanita a poznanie bytia.

Čítať ďalej...
Krajské osvetové stredisko v Nitre v spolupráci s mestom zorganizovalo po 3-tí krát festival amatérskeho divadla, ktorý sa uskutočnil v kultúrnom dome v Párovských hájoch. Na festivale, ktorý mal regionálny charakter, sme mali možnosť vidieť šesť divadelných súborov z Nitry a okolia. 
Čítať ďalej...
Združenie Storm v tomto roku zorganizovalo už tradične po 15-ty krát zber odhodených použitých injekčných striekačiek z verejných priestranstiev v Nitre. Súčasťou tohto jubilejného zberu boli tiež preventívne prednášky pre obyvateľov či organizácie s názvom “Chránim seba = chránim iných. Bezpečná likvidácia injekčného materiálu“.
Čítať ďalej...
V priestoroch Ponitrianskeho múzea slávnostné fanfáry halali otvorili 31. ročník výstavy „Trofeje poľovnej zveri“. Táto výstava prezentuje výsledky chovateľskej práce poľovníkov v pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory v Nitre. 
Čítať ďalej...

Za dlhoročnú pedagogickú činnosť bolo predsedom TSK Jaroslavom Baškom a prednostom Okresného úradu v Trenčíne Jozefom Stopkom ocenených 21 pedagógov kraja plaketou Jána Amosa Komenského.

Čítať ďalej...

V Topoľčianskom parku margarétka vyrástla nová lipa. Nevyrástla len tak z ničoho nič, ale prišli ju tam zasadiť stredoškolský študenti spolu so študentmi z 9 krajín Európy, ktorí navštívili toto mesto v rámci programu Erasmus plus, aby sa na takejto medzinárodnej platforme venovali enviromentálnej téme .

Čítať ďalej...
Mesto Topoľčany pri príležitosti Dňa učiteľov, ktorý sa oslavuje 28. marca, pravidelne udeľuje ocenenia pedagógom, ktorí pôsobia na školách v zriaďovateľskej kompetencii mesta. Ocenení učitelia boli zo základných a materských škôl ako i zo základnej umeleckej školy v Topoľčanoch. 
Čítať ďalej...