V Bojniciach podpísali zástupcovia miest a obcí memorandum o spolupráci pri výstavbe cyklotrasy na hornej Nitre.

Čítať ďalej...

V obci Zemianske Kostoľany sa konal 19. ročník regionálnej prehliadky voľnočasových aktivít seniorov. 

Čítať ďalej...
Pacienti, ktorí budú v Nemocnici s poliklinikou na Myjave v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja potrebovať zdravotnícku starostlivosť na RTG oddelení, budú vyšetrení odteraz  kvalitnejšie i zdravšie prostredníctvom nového  RTG prístroja a mamografu.
Čítať ďalej...

V Trenčianskom kraji otvorili prvé špecializované zariadenie pre ľudí s diagnózou autizmus. Stavebné práce na  zariadení  začali v druhej polovici minulého roka. Po 14 mesiacoch intenzívnych stavebných prác má Trenčiansky kraj prvé špecializované zariadenie tohto druhu, ktoré sa stane domovom pre 30 ľudí postihnutých autizmom, ktorí ukončili povinnú školskú dochádzku.

Čítať ďalej...

Čaro zrelosti je podujatím,ktoré obec poriada pravidelne v rámci mesiaca úcty k starším. Je to čas, kedy by sme mali poďakovať všetkým tým, ktorí pre spoločnosť odviedli kus práce. Preto sa vedenie obce Žemberovce v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom rozhodlo pripraviť pre seniorov slávnosť, počas ktorej sa mohli oslávenci  stretnút, porozprávať a zmierniť starosti bežného života.

Čítať ďalej...

Občianske združenie Radošinka je združenie verejného, súkromného a občianskeho sektora, ktoré pôsobí na území 30 obcí Nitrianskeho regiónu. Zástupcovia jednotlivých obcí sa stretli v obci Radošina za účelom významnej udalosti, podpísania memoranda o spolupráci s českým partnerom MAS Buchlov. 

Čítať ďalej...

Dve výnimočné osobnosti hudobnej scény, jeden nezabudnuteľný akustický koncert. Spojenie tak výrazných a vzácnych hudobných umelcov akými je klavírny virtuóz Richard Rikkon a legenda českej hudobnej scény, klarinetista, saxofonista a dirigent Felix Slováček zaručuje vrchol umeleckého zážitku pre každého milovníka hudby a umenia. 

Čítať ďalej...

V Handlovej v mesiaci úcty k starším pripravili pre seniorov kultúrny program.  

Čítať ďalej...

Mesto Šurany v spolupráci so šurianskym gymnáziom zorganizovalo aj tento rok už piaty ročník behu mestom pod názvom „Šurianska desiatka“. Podujatie sa už  stáva  športovou tradíciou, na ktorej sa každým rokom zúčastňuje čoraz väčší počet záujemcov rôznych vekových kategórií.

Čítať ďalej...

Oslava jubilea patrí medzi významné a nezabudnuteľné udalosti v živote, ale i v existencii každej inštitúcie. Významné 65. výročie svojho vzniku oslávila 10. októbra Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. 

Čítať ďalej...