Obec Dolné Vestenice, ktorá je jadrom gumárenského priemyslu v regióne sa potýka s problémom vysokej dopravnej zaťaženosti obce. Za cieľom vyriešiť túto neúnosnú situáciu a odbremeniť obecnú komunikáciu sa uskutočnilo pracovné stretnutie starostky obce s ministrom hospodárstva SR Petrom Žigom a predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslavom Baškom. 
Čítať ďalej...
Mesto Topoľčany s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja pripravilo umeleckú prehliadku detí z materských škôl. Talentmánia...hľadá sa talent je podujatím, ktoré dáva priestor na prezentáciu malým talentovaným tanečníkom, hudobníkom, hercom či spevákom. 
Čítať ďalej...
Nitriansky samosprávny kraj bude v roku 2018 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom.  Celkový objem príjmov i výdavkov  rozpočtu dosiahne sumu 224 018 251,01 € eur. Rozhodli o tom župní poslanci na svojom 34. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva NSK. 
Čítať ďalej...

V mesiaci úcty k starším aj v obce Borčice pripravili svojim starším spoluobčanom slávnostné posedenie s kultúrnym programom. 

Čítať ďalej...

V Bošanoch sa každoročne usporadúva veľmi milá slávnosť pre starších spoluobčanov s názvom Jubilanti. 

Čítať ďalej...

V poradí 19. dvojdňovú výstavu stredných škôl s názvom Stredoškolák otvoril trenčiansky župan Jaroslav Baška. 

Čítať ďalej...

V Partizánskom si 23. októbra pripomenuli 99. výročie vzniku československej republiky. 

Čítať ďalej...

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach má prvú časť zrekonštruovaného monobloku,  nové CT pracovisko, a vlastné školiace pracovisko.

Čítať ďalej...

V Župnom dome V Nitre odohrali spoločný koncert dve hudobné hviezdy - Richard Rikkon a Felix Slováček. 

Čítať ďalej...
Topoľčianski seniori opäť dokázali, že si mienia udržať prednosti mladosti a zišli sa v hojnom počte v Dome kultúry v Topoľčanoch na podujatí, ktoré sa konalo pri príležitosti oslavy mesiaca úcty k starším. 
Čítať ďalej...