Vysvedčenia na troch stredných školách v správe Trenčianskeho kraja v regióne horná Nitra prišiel študentom odovzdať predseda Trenčianskej župy. 

Čítať ďalej...
Vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Topoľčanoch sa zišli úspešní žiaci z topoľčianskych základných škôl, ktorí boli ocenení Ďakovným listom Mesta Topoľčany za školský rok 2017_2018. 
Čítať ďalej...

Po roku sa pri Drážovskom kostolíku opäť konali raňajky v tráve, ktoré sa niesli v duchu impresionizmu. 

Čítať ďalej...
Spolu 5450 psov z 24 krajín sa počas 3 dní predstavilo na 35. ročníku Medzinárodnej výstavy psov   Dog Expo Nitra 2018, ktorá už tradične prebiehala na národnom výstavisku Agrokomplex v Nitre.  
Čítať ďalej...

Sto tanečníkov z topoľčianskeho tanečného klubu Novum sa predstavilo pred zaplneným publikom v kinosále Spoločenského domu v Topoľčanoch so svojím show programom s názvom Novum vo svete filmu. 

Čítať ďalej...
Na Strednej odbornej škole drevárskej v Topoľčanoch sa uskutočnili záverečné skúšky žiakov tretieho ročníka, ktorí sú prvými absolventmi duálneho vzdelávania. 
Čítať ďalej...

Na Trenčianskom hrade začínajú stavebné práce na rekonštrukcii administratívnej budovy, ktorú väčšina Trenčanov pozná pod označením Skleník. 

Čítať ďalej...

Spolutvorcami Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra budú aj odborníci z Bruselu, z predložených projektov sú najlepšie pripravené na realizáciu dopravné projekty.

Čítať ďalej...
Občianske združenia zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska a Rakúska venujúce sa výchove, propagácii a aplikovaniu princípov udržateľného spôsobu života sa predstavili na 1. ročníku Ekofestivalu Nitra 2018 na národnom výstavisku Agrokomplex v Nitre. 
Čítať ďalej...

Lions Quest  je medzinárodný preventívno-výchovný program, ktorého cieľom je podporovať rozvoj sociálno- emocionálnych schopností u detí a mládeže prostredníctvom zavádzania moderných vzdelávacích stratégií aktivujúcich rodinu, školu a miestnu komunitu.

Čítať ďalej...