Trenčiansky samosprávny kraj bude od nového školského roka zriaďovateľom troch stredných zdravotníckych škôl.

Čítať ďalej...

Oceňovanie kultúrnikov v Trenčianskom kraji za rok 2018 už tradične v polovici februára uzatvoril slávnostný večer Kultúra 2018.

Čítať ďalej...

V Starom divadle Karola Spišáka v Nitre sa zišlo niekoľko desiatok stredoškolákov zo 7 španielskych bilingválnych sekcií na Slovensku, aby odprezentovali svoju dramatickú tvorbu na jubilejnom 10. ročníku divadelného festivalu španielsky hovoriacich súborov. 

Čítať ďalej...
Premiérový prvý ročník Reprezentačného plesu športovcov v Topoľčanoch sa niesol v duchu príjemnej sviatočnej atmosféry, radosti zo vzájomných priateľských stretnutí a nepochybne aj dobrej zábavy.
Čítať ďalej...

Divadlo Andreja Bagara pripravilo v rámci sezóny okrem inscenácií aj viaceré sprievodné podujatia, medzi ktoré patria aj vzdelávacie aktivity pre mladých umelcov.  V rámci projektu "Z triedy na javisko" si študenti Súkromného konzervatória v Nitre naštudovali divadelnú adaptáciu románu dánskej autorky Janne Teller s názvom NIČ, ktorá hovorí najmä o téme zmyslu života dnešných mladých ľudí.

Čítať ďalej...
V tomto roku si štátna ochrana prírody pripomína 100 rokov ochrany prírody na Slovensku. Do Nitry sa dostali dve výstavy venované tomuto jubileu-národné parky a biodiverzita.  
Čítať ďalej...
Sú súčasťou života človeka po stáročia, vplyvom významných historických udalostí sa menili, život až dodnes je bez nich takmer nemožný. Reč je o peniazoch.  Nie vždy mali dnešnú podobu. Ponitrianske múzeum  predstavuje vo svojich priestoroch bankovky, ktoré sa používali od roku 1918 do roku 1948.  
Čítať ďalej...

Na Strednej odbornej škole strojníckej v Bánovciach nad Bebravou slávnostne otvorili pre žiakov novú spojovaciu chodbu. Jej dĺžka je 25 metrov. Vďaka novej chodbe sa škole podarilo skvalitniť vzdelávací proces študentov. Tí budú môcť v čase nepriaznivého počasia komfortne prechádzať z jednej budovy do druhej.

Čítať ďalej...

V Šuranoch sa opäť plesalo na jubilejnom 15 ročníku reprezentačného  poľovníckeho plesu, ktorého organizátormi boli  Poľovnícka spoločnosť PSŠ, revír Bažant Šurany a Poľovnícka spoločnosť Dolina Bánov. Táto udalosť sa stala v meste už tradíciou. Každý rok sa jej zúčastňujú  poľovníci z okolitých regiónov, ale i ostatní hostia, ktorí sa rozhodli zaplesať si  a stráviť príjemný večer v kruhu priateľov a milovníkov prírody.  

Čítať ďalej...