V priestoroch Ponitrianskeho múzea počas mestských slávností uviedli do života novú knihu o Nitre. Publikáciu Nitra – Pamätihodnoti mesta zostavil vydavateľ a fotograf Vladimír Bárta. 

Čítať ďalej...

Posledné rokovanie pred prázdninami bolo pre poslancov TSK vyčerpávajúcim. Dôvodom bolo viacero bodov pri ktorých sa zastavili. Azda najširšia diskusia sa niesla pri bode o nemocnici s poliklinikou sídliacej v Bojniciach. 

Čítať ďalej...

Malá obec Trenčianske Jastrabie neďaleko krajského mesta pripomenula významné jubileum; 750 rokov od svojho založenia. Trojdňové narodeniny municipality s viac ako 1 200 obyvateľmi vyplnili nielen miestne organizácie pôsobiace v obci, ale i hostia z blízkeho okolia.

Čítať ďalej...
Aj Matica slovenská sa tak ako každý rok opäť zapojila do najväčších mestských slávností Nitra, milá Nitra. Matičné folklórne súbory už tradične vítali všetkých účastníkov národnej cyrilometodskej púte na Svätoplukovom námestí. 
Čítať ďalej...

Aj počas Sviatku sv. Cyrila a Metoda sa v celom Trenčianskom kraji oslavovalo. Od vzniku obce Neporadza uplynulo totiž 750 rokov a významným sviatkom sa môžu pochváliť aj hasiči z dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) obce, ktorí oslávili 100. výročie od založenia zboru.

Čítať ďalej...

Modernizácia železničných tratí v rámci Trenčianskeho kraja bola nosnou témou pracovného stretnutia zástupcov Trenčianskej župy a Železníc Slovenskej republiky (ŽSR).  

Čítať ďalej...
Mesto Topoľčany v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Topoľčanoch pripravilo aj tento rok pre všetkých milovníkov oddychu a spoločenských aktivít obľúbené podujatie Family day spojené s Topoľčianskym dňom zdravia. 
Čítať ďalej...

Výsledky snaženia počas celého školského roka žiaci uvideli až na záverečnom vysvedčení. Odovzdať im ho do rúk prišli zamestnanci TSK. Teraz si žiaci môžu užiť sladké nič nerobenie počas dvoch letných mesiacov.

Čítať ďalej...

1. jún patrí všetkým deťom. Medzinárodný deň detí je sviatok, ktorý ma na Slovensku už dlhodobú tradíciu a slávi sa už od roku 1950.

Čítať ďalej...

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre pripravila pre zamestnancov a návštevníkov Retro deň.

Čítať ďalej...