NSK opäť obhájil vedúcu pozíciu v hodnotení finančného zdravia medzi župami na SR. Nezávislý inštitút INEKO v aktuálnej analýze hospodárenia vyšších územných celkov vyhodnotil nitriansku župu ako jedinú regionálnu samosprávu s výborným finančným zdravým. 
Čítať ďalej...

V rámci cyklu Spomienka na slávnych zosnulých sa aj tento rok konala na nitrianskom mestskom cintoríne komentovaná prehliadka náhrobkov významných osobností spätých z mestom Nitra.

Čítať ďalej...
V koncertnej sále Župného domu v Nitre sa už v poradí 8-krát uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Ceny Nitrianskeho samosprávneho kraja. V tomto roku si z rúk predsedu Milana Belicu toto prestížne ocenenie prevzali ďalšie výnimočné osobnosti, ktoré svojim celoživotným dielom významne prispeli k rozvoju kraja a zapísali sa do jeho historických análov. 
Čítať ďalej...
Folklórna skupina Tradícia z Dražoviec oslávila 50 rokov svojho založenia. Jej úlohou je prezentovať zabudnuté zvyky a tradície, ktoré mali svoje kúzlo kedysi dávno. V rámci svojho jubilea pripravila pre návštevníkov program s názvom Na Dražovskej pažiti.
Čítať ďalej...
Nitriansky kraj sa v rámci Slovenska radí medzi výrazne vidiecke regióny s viac ako 50% podielom obyvateľstva žijúceho na vidieku. Z tohto dôvodu a tiež pre značný záujem najmä zo strany mikroregiónov, Nitriansky samosprávny kraj ako jediný zo všetkých krajov na Slovensku naštartoval v roku 2006 projekt zameraný na prípravu vidieckeho územia kraja na prístup LEADER a na vybudovanie miestnych a odborných kapacít v území. 
Čítať ďalej...

Topoľčianske ulice aj tento rok zažiarili vo svetle lampiónov. Lampiónový sprievod sv. Martina , ktorý mesto organizuje pravidelne každý rok privítal na námestí Milana Rastislava Štefánika  nespočetné množstvo ľudí. 

Čítať ďalej...

V mestskej plavárni v Topoľčanoch sa konal 1. ročník Topoľčianskej 48 hodinovky.

Čítať ďalej...

Nech učitelia menej učia a žiaci viac pochopia. To je heslom podujatia Topvedam- topoľčianski vedátori amatéri, ktoré mesto Topoľčany organizuje od roku 2009. Ide o súťažnú prehliadku vedeckých prác a projektov detí  materských a základných škôl a študentov osemročných gymnázií. 

Čítať ďalej...
M.R.Štefánik. Legenda, ktorú netreba zvlášť predstavovať . Ale čo keby ste sa na jeho život pozreli očami prezidenta Edvarda Beneša, ktorý je podľa mnohých zodpovedný za jeho tragickú smrť? Presne o tom je nová kniha Generál M.R.Štefánik od autorky Mariany Čengel Solčanskej.
Čítať ďalej...
Google Slovensko v spolupráci s iniciatívou Grow with Google po prvýkrát na Slovensku organizuje Roadshow s Google karavanom, prostredníctvom ktorej chce mladým ľuďom predstaviť svet digitálu, práce budúcnosti a možnosti vlastného podnikania.
Čítať ďalej...