Dve výnimočné osobnosti hudobnej scény, jeden nezabudnuteľný akustický koncert. Spojenie tak výrazných a vzácnych hudobných umelcov akými je klavírny virtuóz Richard Rikkon a legenda českej hudobnej scény, klarinetista, saxofonista a dirigent Felix Slováček zaručuje vrchol umeleckého zážitku pre každého milovníka hudby a umenia. 

Čítať ďalej...

V Handlovej v mesiaci úcty k starším pripravili pre seniorov kultúrny program.  

Čítať ďalej...

Mesto Šurany v spolupráci so šurianskym gymnáziom zorganizovalo aj tento rok už piaty ročník behu mestom pod názvom „Šurianska desiatka“. Podujatie sa už  stáva  športovou tradíciou, na ktorej sa každým rokom zúčastňuje čoraz väčší počet záujemcov rôznych vekových kategórií.

Čítať ďalej...

Oslava jubilea patrí medzi významné a nezabudnuteľné udalosti v živote, ale i v existencii každej inštitúcie. Významné 65. výročie svojho vzniku oslávila 10. októbra Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. 

Čítať ďalej...

Práca profesionálnych hasičov nespočíva len v hasení rozsiahlych či menej rozsiahlych požiarov, ale i zachraňovaní životov takmer pri každej dopravnej nehode či pomáhaní pri rôznych živelných pohromách a ekologických haváriách.Hasiči zo Slovenska,Českej republiky i Maďarska sa zišli v meste pod Zoborom, aby si zmerali sily na už v poradí 9. ročníku Majstrovstiev Slovenskej republiky vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel.

Čítať ďalej...

Na slávnostnom stretnutí v modernom,architektonickom skvoste v Dome umenia v Piešťanoch predstavili svoju komornú maliarsku tvorbu mladí výtvarníci a pedagógovia, protagonisti zo  Základnej umeleckej školy v Topoľčanoch. Názov výstavy sa niesol v znamení Con Amore.

Čítať ďalej...
Životné jubileum je vždy významnou udalosťou v živote človeka  a zároveň poobhliadnutím sa spätne za seba, ale i hodnotením výsledkov svojej tvorivej duševnej práce. K takémuto hodnoteniu dospel aj jubilujúci autor, nitriansky rodák, akademický maliar Daniel Bidelnica. 
Čítať ďalej...

Heligonka ako jeden z najobľúbenejších ľudových nástrojov je nádherným odkazom predkov, dychom histórie ale i dušou ľudových piesni. Heligonkári z celého Slovenska sa rozhodli tento dlhodobo zaznávaný nástroj oživiť a prispieť k jeho zachovaniu pre ďalšie generácie a stretli sa na už v poradí 4. ročníku podujatia Heligonkári na Podzoborí. 

Čítať ďalej...
Mesiac október už tradične patrí k obdobiam usporadúvania Veľkého topoľčianskeho jarmoku, ktorý naväzuje na tradíciu jarmokov, ktoré sa v Topoľčanoch organizovali už od stredoveku. Námestie Milana Rastislava Štefánika sa už po 21. krát zaplnilo jarmočníkmi. 
Čítať ďalej...

Mesiac október nám pripomína, že je to mesiac úcty k starším.  Pri tejto príležitosti sa aj v obci Uhrovec rozhodli vzdať úctu týmto ľudom. Úctu tým, ktorí čestne a svedomito pracovali, aby svojim deťom dopriali čo najviac.

Čítať ďalej...