Na pôde Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka získal čestný titul „Doktor honoris causa“ Dr. Milan Cagala, kandidát vied Čítať ďalej...
V Trenčíne sa konalo prvé z ôsmych stretnutí zameraných na predstavenie Integrovaného regionálneho operačného programu – IROP na obdobie rokov 2014 až 2020 Čítať ďalej...
ART klub v KOS v Nitre je klub pre neprofesionálnych výtvarníkov. Prvé stretnutie sa nieslo v znamení Moderny na Slovensku začiatkom 20. storočia. Okrem prednášky si tu mohli výtvarníci vymeniť užitočné rady a informácie.
Čítať ďalej...