Pri príležitosti 72. výročia oslobodenia mesta Partizánske na Námestí SNP prebiehali oslavy. Oslavy oslobodenia otvorilo slávnostné zhromaždenie občianskej verejnosti a hostí a následne Pietny akt kladenia vencov k Pomníku padlým hrdinom SNP v Partizánskom.

Čítať ďalej...

Igor Cvacho maliar, grafik, ilustrátor, dizajnér a pesničkár na slovenskú výtvarnú scénu vstúpil v 90. rokoch 20. storočia ako mladý, ambiciózny grafik. Dokonalá kresebnosť v grafických prácach v danom období bola orientovaná na archetyp, symbol, znak. Adekvátnymi charakteristikami Cvachovho výtvarného prejavu sú humanita a poznanie bytia.

Čítať ďalej...
Krajské osvetové stredisko v Nitre v spolupráci s mestom zorganizovalo po 3-tí krát festival amatérskeho divadla, ktorý sa uskutočnil v kultúrnom dome v Párovských hájoch. Na festivale, ktorý mal regionálny charakter, sme mali možnosť vidieť šesť divadelných súborov z Nitry a okolia. 
Čítať ďalej...
Združenie Storm v tomto roku zorganizovalo už tradične po 15-ty krát zber odhodených použitých injekčných striekačiek z verejných priestranstiev v Nitre. Súčasťou tohto jubilejného zberu boli tiež preventívne prednášky pre obyvateľov či organizácie s názvom “Chránim seba = chránim iných. Bezpečná likvidácia injekčného materiálu“.
Čítať ďalej...
V priestoroch Ponitrianskeho múzea slávnostné fanfáry halali otvorili 31. ročník výstavy „Trofeje poľovnej zveri“. Táto výstava prezentuje výsledky chovateľskej práce poľovníkov v pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory v Nitre. 
Čítať ďalej...

Za dlhoročnú pedagogickú činnosť bolo predsedom TSK Jaroslavom Baškom a prednostom Okresného úradu v Trenčíne Jozefom Stopkom ocenených 21 pedagógov kraja plaketou Jána Amosa Komenského.

Čítať ďalej...

V Topoľčianskom parku margarétka vyrástla nová lipa. Nevyrástla len tak z ničoho nič, ale prišli ju tam zasadiť stredoškolský študenti spolu so študentmi z 9 krajín Európy, ktorí navštívili toto mesto v rámci programu Erasmus plus, aby sa na takejto medzinárodnej platforme venovali enviromentálnej téme .

Čítať ďalej...
Mesto Topoľčany pri príležitosti Dňa učiteľov, ktorý sa oslavuje 28. marca, pravidelne udeľuje ocenenia pedagógom, ktorí pôsobia na školách v zriaďovateľskej kompetencii mesta. Ocenení učitelia boli zo základných a materských škôl ako i zo základnej umeleckej školy v Topoľčanoch. 
Čítať ďalej...

Koncert vynikajúceho poľského klaviristu a pedagóga Wojciecha Waleczka, ktorý pôsobí na Katedre hudby v Cieszyne v rámci Umeleckej fakulty Sliezskej univerzity v Katoviciach vystúpil s rovnakým repertoárom aj v Synagóge v Nitre v rámci 44. ročníka Nitrianskej hudobnej jari.

Čítať ďalej...

Počas Svetového dňa poézie sa Slovensko po tretí raz zapojilo do projektu Zaplať básňou. Konzumenti kávy alebo čaju mohli v 27 kaviarňach v 17 slovenských mestách zaplatiť za svoj obľúbený mok básňami. Medzi týmito mestami nechýbala ani Nitra a galéria Trafačka, ktorá sa do tohto projektu zapojila.

Čítať ďalej...