Aj onkologickí pacienti sa radi smejú a aj napriek ich závažným diagnózam sa tešia, keď aspoň na chvíľu môžu zahnať  ťaživé myšlienky na chorobu. To si veľmi dobre uvedomujú profesionálni zdravotní klauni  z o.z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors, ktorí už 8-krát v jesennom období navštívia dospelých onkologických pacientov v 6 nemocniciach v rôznych regiónoch Slovenska.

Čítať ďalej...
Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva, ktorý si pripomíname 17. novembra, Rektor UKF, Libor Vozár, prijal a ocenil 11 študentov, ktorí sa zaslúžili o šírenie dobrého mena univerzity reprezentáciou v študijnej oblasti, v oblasti vedy, umenia, športu a kultúry a dosiahli výborné študijné výsledky na domácej i medzinárodnej úrovni. 
Čítať ďalej...

Nechajte sa pozvať na nový kúsok v programe Divadla Andreja Bagara v Nitre, ktorým je fraška Dámsky krajčír z pera Georgesa Feydeaua. V naštudovaní režiséra Juraja Bielika v hlavnej úlohe neuveriteľného klamára a sukničkára Moulineauxa hviezdi Tomáš Turek, no v predstavení uvidíte aj ďalšie zaujímavé tváre nitrianskeho hereckého súboru.

Čítať ďalej...

Festival Vysoké hory Nitra sa koná v Nitre od roku 2006. Každoročne v novembri sa stretávajú na mestskom úrade v Nitre priaznivci hôr a cestovania. Tento rok bol pripravený už 13.ročník podujatia,  

Čítať ďalej...
NSK opäť obhájil vedúcu pozíciu v hodnotení finančného zdravia medzi župami na SR. Nezávislý inštitút INEKO v aktuálnej analýze hospodárenia vyšších územných celkov vyhodnotil nitriansku župu ako jedinú regionálnu samosprávu s výborným finančným zdravým. 
Čítať ďalej...

V rámci cyklu Spomienka na slávnych zosnulých sa aj tento rok konala na nitrianskom mestskom cintoríne komentovaná prehliadka náhrobkov významných osobností spätých z mestom Nitra.

Čítať ďalej...
V koncertnej sále Župného domu v Nitre sa už v poradí 8-krát uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Ceny Nitrianskeho samosprávneho kraja. V tomto roku si z rúk predsedu Milana Belicu toto prestížne ocenenie prevzali ďalšie výnimočné osobnosti, ktoré svojim celoživotným dielom významne prispeli k rozvoju kraja a zapísali sa do jeho historických análov. 
Čítať ďalej...
Folklórna skupina Tradícia z Dražoviec oslávila 50 rokov svojho založenia. Jej úlohou je prezentovať zabudnuté zvyky a tradície, ktoré mali svoje kúzlo kedysi dávno. V rámci svojho jubilea pripravila pre návštevníkov program s názvom Na Dražovskej pažiti.
Čítať ďalej...
Nitriansky kraj sa v rámci Slovenska radí medzi výrazne vidiecke regióny s viac ako 50% podielom obyvateľstva žijúceho na vidieku. Z tohto dôvodu a tiež pre značný záujem najmä zo strany mikroregiónov, Nitriansky samosprávny kraj ako jediný zo všetkých krajov na Slovensku naštartoval v roku 2006 projekt zameraný na prípravu vidieckeho územia kraja na prístup LEADER a na vybudovanie miestnych a odborných kapacít v území. 
Čítať ďalej...

Topoľčianske ulice aj tento rok zažiarili vo svetle lampiónov. Lampiónový sprievod sv. Martina , ktorý mesto organizuje pravidelne každý rok privítal na námestí Milana Rastislava Štefánika  nespočetné množstvo ľudí. 

Čítať ďalej...