Nitru navštívil spevácky zbor „Young Naperville Singers“ z partnerského mesta Naperville. Zbor bol založený v roku 1984 Helenou Grubbsovou, ktorej vízia bola založená na odstránení školských, náboženských, kultúrnych či rasistických bariér.  V súčasnosti sa na jej vízii podieľa viac ako 360 spevákov, ktorí sú rozdelení do ôsmych zborov.
Young Naperville Singers sa zúčastňuje na rôznych medzinárodných festivaloch zborov. Neobišli ani nitriansku synagógu.

Čítať ďalej...
V Topoľčanoch sa 4 dni súťažilo. Odohrávali sa tam Majstrovstvá Slovenska v šachu amatérov. Podujatie dosiahlo rekordnú účasť v počte 138 hráčov, čím sa zaradilo v poradí na druhé miesto a môžeme ho považovať za najväčší turnaj na Slovensku za posledný rok pre dospelých. Prítomní boli účastníci z celého Slovenska. Zastúpenie mali aj aj hráči z Maďarska a  Čiech.
Čítať ďalej...

V obci Malé Kršteňany usporiadali druhý ročník kultúrneho podujatia s názvom Malokršteniansky deň dobrôt.

Čítať ďalej...

V Topoľčanoch sa z príležitosti 25. výročia samostatného Slovenska konala Vatra zvrchovanosti.

Čítať ďalej...

V Bojnickej nemocnici pripravili pre svojich pacientov dve horúce novinky. Čaká na nich nové CT pracovisko a nová verejná knižnica. 

Čítať ďalej...
Starý cintorín v Topoľčanoch sa môže popýšiť stromovou alejou, ktorá je naozaj výnimočná. Pri pohľade z vtáčej perspektívy znázorňuje slovenský dvojkríž. Keďže stromy na tomto mieste rastú od roku 1900 a pamätajú si toho naozaj veľa, je potrebné monitorovať ich stav. Mesto Topoľčany sa preto rozhodlo prizvať na pomoc firmu, ktorá zhodnotí stabilitu všetkých stromov metódou akustickej tomografie. 
Čítať ďalej...

Oslavy sv. Cyrila a Metoda priniesli do Nitry ako každý rok nielen priehrštie kultúrnych spoločenských a cirkevných podujatí, ale už deviatym rokom aj myšlienku spájať slovanskú kultúru prostredníctvom ľudovej hudby. Dôkazom toho je aj veľmi obľúbený festival Slávica fest.

Čítať ďalej...

Duchonka, letná oddychová zóna pri Topoľčanoch si v čase bývalého Československa užila svoje slávne obdobie. Zraz turistov, ktorý sa tu konal sa snažil nadviazať na tieto pre toto letovisko úspešné obdobie.

Čítať ďalej...

Gašpariáda a Nitránska verklikáreň sú podujatia, ktoré znovu spájajú to, čo k sebe odpradávna patrilo: lútky a verklíky. Podujatia navracajú na verejné priestranstvá vystúpenia kočovných bábkarov a potulných verklikárov, ktorí k týmto priestranstvám neodmysliteľne patrili od 18. storočia až do polovice 20. storočia.

Čítať ďalej...

Mesto Topoľčany v zastúpení primátorom Petrom Balážom a Mestské kultúrne stredisko Topoľčany usporiadali v posledný školský deň nie len pre žiakov, ale aj rodičov a príbuzných podujatie Family day, ktoré prebiehalo súbežne s 10. ročníkom Topoľčianskeho dňa zdravia.  

Čítať ďalej...