Počas Divadelnej Nitry sa uskutočnili sprievodné podujatia: Darujem ti tulipán a Živá knižnica, s laureátmi ocenení Biela vrana a Detský čin roka. Hlavnou myšlienkou celej akcie bolo "Zdielať a dávať" a tým robiť svet krajším . 

Čítať ďalej...

Aktuálna, angažovaná a autorská- aj taká bola Divadelná Nitra 2015. Témou 24. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra sa stala Empatia s podtitulom zdieľať a dávať. Empatia  prepájala programové časti festivalu i jednotlivé diela programu. 

 

Čítať ďalej...

Už po desiaty raz sa konali v Nitre oslavy Svetového dňa cestovného ruchu. Pre záujemcov boli pripravené prednášky a prezentácie hostí z oblasti cestovného ruchu a tiež bezplatné prehliadky mesta so sprievodcom, ktoré odhalili tajomstvá Martinského vrchu, Zoborského kláštora či Horného mesta.

Čítať ďalej...

Kupecká ulica v Nitre sa zaplnila milovníkmi kníh. Konalo sa tu totiž podujatie, ktoré túto ulicu zmenilo na jedno popoludnie na Kníhkupeckú.

Čítať ďalej...
V Topoľčanoch sa organizovali už tradičné dni zdravia. Toto podujatie chcú organizátori budúci rok spojiť a urobiť niečo väčšie a lepšie. Obyvatelia ho hodnotia každoročne pozitívne. 
Čítať ďalej...

Knižnica Karola Kmeťka prinesie v októbri 2015 opäť novinky.Pre návštevníkov je pripravený naozaj bohatý kultúrny program.

Čítať ďalej...

Krajské osvetove stredisko v Nitre usporiadalo workshop pre obce a pracovníkov kultúrnych inštitúcií, ktorý dostal názov Zvyšovanie vedomostí a zručností v oblasti marketingu a manažmentu v kultúre. Lektorkou bola Ivona Fraňová.

Čítať ďalej...
Divadlo Andreja Bagara uviedlo na dosky nové inscenácie. Hamlet je mŕtvy a Faust je hladný ponúkajú divákovi náhľad na problémy tridsiatnikov, na vzťahy s rodičmi, súrodencami a medzi priateľmi. Nečakajte klasiku, ale moderný prístup k divadlu.

 

 
Čítať ďalej...
Zariadenie sociálnych služieb Viničky oslavovalo 25. výročie svojho vzniku.Pre obyvateľov bol pripravený naozaj príjemný kultúrny program a odniesli si zo sebou veľa pekných zážitkov.
Čítať ďalej...

Mňam Fest v Bánovciach nad Bebravou je najväčším farmárskym festivalom na Slovensku. Návštevníci sem prichádzajú nielen z mesta, ale aj zo širokého okolia.Niekoľko tisíc návštevníkov urobili z festivalu tradíciu, ktorá aj tento rok priniesla okolo 120 stánkov s rôznymi druhmi jedál.

Čítať ďalej...