Rozvoj miest a obcí - IROP

V Trenčíne sa konalo prvé z ôsmych stretnutí zameraných na predstavenie Integrovaného regionálneho operačného programu – IROP na obdobie rokov 2014 až 2020
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)